Gör din motor som ny igen - motordialys

Vid varje normalt oljebyte stannar en halv liter eller mer av gammal, smutsig olja kvar i motorn. Plus slam och annan lös smuts. Oljan blir dessutom allt smutsigare för varje oljebyte. När du häller ny ren olja i motorn, blandas den med den gamla, smutsiga och är inte ny längre!
Men nu finns Bilstein Engine Flush. Ett system som ansluts till oljefilterfästet och dräneringspluggen. En uppvärmd rengöringsvätska körs igenom under tryck och alla lösa partiklar filtreras bort. Smuts rensas ut från ventillyftare, lagerbanor, oljekanaler. Och den sista smutsiga oljan tömms ur.
Därefter fylls ny olja på och motorns smörjsystem är i stort sett som nytt. Något som visat sig i lägre friktion mellan motorns rörliga delar och därmed både bättre effekt, lägre bränsleförbrukning, mindre utsläpp och längre livslängd.

När skall man då göra detta?

Vi på BL rekomenderar varmt en EngineFlush som komplement vid varje eller varannat oljebyte och defenetivt när du köper en begagnad bil då man aldrig kan veta vad bilen varit med om tidigare. Har den gått med olja av dålig kvalitet? Eller inte servad när den skall, eller helt enkelt körts i endast stadstrafik!

Sex skäl att göra rent motorn även på insidan:

  • Slam, koks, metallrester och andra aggresiva föroreningar tas bort.
  • Den återstående, gamla, smutsiga oljemängden som är kvar efter en oljetömmning, tas bort.
  • Smuts rensas ut från lagerbanor, ventillyftare, oljekanaler, oljepumpen och dess sil
  • Friktionen mellan rörliga delar i motorn minskas, och där med ökar effekt och minskar bränsleförbrukning.
  • Giftiga avgaser reduceras med 2-11,5% (NOx-HC)
  • Motorns smörjsystem återställs till nästan nyskick